עמותת ויגש פועלת לחזק את ההבנה כי עם ישראל חייב לשאוף לשפר את ההתנהגות המוסרית לא רק של עצמנו, אלא גם זו של כל אומות העולם. השאיפה הזאת היתה, מאז ומעולם, המהות של קיומנו כעם.

בתור מדינה ריבונית במזרח התיכון של היום, יש לנו גם הזדמנות וגם צורך קיומי להתעניין באופן מיוחד בהתנהגות המוסרית של העמים באזורנו. הצורך הקיומי מתבטא גם במישור הביטחוני-דיפלומטי, וגם במישור הרוחני.