מקורות

Raison D’etre as a Nation

Our tradition teaches that every human being is created in G-d’s image (Genesis 1:27), and is required to behave morally (by keeping the Noahide laws, as in Tosefta Avoda Zara 9:4). G-d’s decision to give Torah to the Israelites was in no way intended to exempt the rest of humanity from moral behavior. Rather, Israel was given Torah in order to facilitate the morality of all

...
קרא עוד

תפילות

ההשפעה הקוסמית של תפילות, דמעות ורגשות: דוגמאות מן המסורת

  • אם נח היה מבקש רחמים, לא היה בא המבול (קדושת לוי, מח, מאמר ראשון)
  • בשלושה מקרים שונים הקב"ה נענה לבקשת משה שלא להשמיד את ישראל (שמות ל"ב, במדבר י"ד, במדבר ט"ז)
  • ירמיהו אומר לגולים: "מעיד אני עלי שמים וארץ, אלו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון, לא גליתם" (מדרש
...
קרא עוד