ההשפעה הקוסמית של תפילות, דמעות ורגשות: דוגמאות מן המסורת

  • אם נח היה מבקש רחמים, לא היה בא המבול (קדושת לוי, מח, מאמר ראשון)
  • בשלושה מקרים שונים הקב"ה נענה לבקשת משה שלא להשמיד את ישראל (שמות ל"ב, במדבר י"ד, במדבר ט"ז)
  • ירמיהו אומר לגולים: "מעיד אני עלי שמים וארץ, אלו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון, לא גליתם" (מדרש תהלים קל"ז)
  • תפילת רבי מאיר שבריונים יחזרו בתשובה נענית בחיוב (מס' ברכות י עמ' א)
  • צערו של ר' אליעזר על ההחלטה לנדות אותו מביא הרס לעולם, אשר נעצר רק בזכות תפילת רבן גמליאל (מס' בבא מציעא נט עמ' ב)
  • לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך...אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך " (מס' מגילה טו עמ' א).
  • דמעה אחת של אישה מוזנחת גורמת למות בעלה (מס' כתובות ס"ב עמ' ב)
  • המעשים או התשובה של אדם אחד יכולים להציל את העולם כולו (הרמב"מ, משנה תורה, הלכות תשובה ג:ג-ד; בבלי, מס' קידושים מ עמ' ב)
  • "דמעה אחת או תפילה אחת יכולה לשנות את תולדות העולם" (הבעל שם טוב, כמצוטט בספרו של אלי ויזל, Souls on Fire, ע' 26).