עצם הייעוד שלנו כעם הוא לקדם את הרוחניות וההתנהגות המוסרית של כל אומות העולם.אבל למרבה הצער, הרבה ישראלים מתחנכים להיות אדישים להתנהגות המוסרית של ערבים ומוסלמים. הימנעותנו מלנצל את ההזדמנות המיוחלת זמן רב כל כך ליישם את ייעודנו תורמת לתחושת בלבול, קיטוב וייאוש בחברה ישראלית אשר כבר אינה יודעת מה אנו עושים כאן. חלק גדול מן העולם מבין באופן אינטואיטיבי את מה שיותר מדי ישראלים נוטים לשכוח: כי חזרתה של ריבונות ישראלית אמורה להביא תועלת מוסרית לכל העולם.