שינוי בתודעה שלנו יכול להביא לשלום בשתי דרכים מקבילות.

התודעה החדשה תשחרר המון אנרגיה יצירתית ותכוון אותה לפיתוח הרבה דרכים מעשיות להתמודד עם האתגרים המוסריים באזורנו. בד בבד, מסורת ישראל מדגישה שתפילות, דמעות ורגשות משפיעים כשלעצמם על מהלך העולם.